Perusturvan kotihoidon ongelma johtaminen, ei muutosvastarinta

Satakunnan Työn 24.2. julkaisema juttu Porin yhteistoiminta-alueen perusturvan kotihoidon ongelmista nosti esiin pinnan alla kuplineet ongelmat. Kirjoituksessa tilannetta kommentoineet kotihoidon työntekijät kertoivat hälyttävää viestiä. Huono muutosjohtaminen vaarantaa potilasturvallisuuden ja työntekijöiden työssäjaksamisen. Käsitykseni mukaan ongelmat johtuvat pääosin huonosta organisaation johtamisesta – työntekijöiden huolia ja kertomuksia ongelmista ei ole esimies – ja johtoportaassa otettu vakavasti. Lisäksi uuden toimintamallin sisäänajo kerralla koko yksikköön ilman pilotointia pienemmässä mittakaavassa on altistanut koko yksikön lastentautien armoille. Uuden toimintamallin sisäänajossa lisähaasteita on asettanut muutosvaiheen osuminen yksiin Porin lomautusruljanssin kanssa – lomautusten aiheuttama kaaos ei liene paras aika opetella uutta toimintatapaa keskeneräisellä järjestelmällä.
Perusturvan Vs. vanhuspalvelujen johtaja Pirjo Mäkilä on useissa kommenteissaan laittanut asiaa työntekijöiden muutosvastarinnan piikkiin. Mäkilän tapa kuitata työntekijöiden huoli ja hätä pelkkänä muutosvastarintana kertoo huonosta muutosjohtamisesta. Olen saanut useita yhteydenottoja kotihoidon työntekijöiltä. Suurimpina huolenaiheina ovat olleet potilaiden hyvinvointi ja työtoverien työssäjaksaminen. Pienellä palkalla fyysisesti ja henkisesti raskasta työtään tekevät hoitajat ovat ilmiselvästi sitoutuneet asiakkaiden turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Liian kireät aikataulut jättävät liian vähän aikaa asiakkaalle. Arvokasta hoitoaikaa menee edestakaisin ajellessa. Jatkuvasti vaihtuvan hoitajan on vaikea luoda hyvää kontaktia joka on tärkeää hoitotyön onnistumiselle.
Ammattitaitoisen ja sitoutuneen henkilöstön huolien sivuuttaminen on organisaation toiminnan kannalta typerää. Työhyvinvoinnin heikkeneminen ja alati lisääntyvä paine johtavat pahimmillaan lisääntyviin sairauspoissaoloihin. Porin kaupunginhallitus haluaa Vasemmistoliiton esityksestä selvityksen perusturvan kotihoidon ongelmista. Vaadin että tässä yhteydessä pohditaan keinoja parantaa sitoutuneiden ja ammattitaitoisten työntekijöidemme näkemysten parempaa huomioimista muutostilanteissa.
Erno Välimäki
Aluetoimitsija, Pori
Kaupunginvaltuutettu, perusturvalautakunnan jäsen (vas.)