Veroparasiitit kuriin!

Veronkierron ja veropetosten kuriinlaittamisella EU-maat saisivat kestävyysvajeensa korjattua. Kuka hyötyy siitä että asialle ei tehdä mitään? STOP VERONKIERROLLE, VEROPARATIISIT NURIN!

Veroparatiisitkuriin

Lapintie työehtodumppauksen edistäjänä?

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Annika Lapintie kritisoi blogikirjoituksessaan Sveitsin kansanäänestyksen tulosta. Lapintien mukaan Sveitsin päätös rajoittaa EU:n kansalaisten vapaata liikkumista rikkoo Euroopan Unionin perusperiaatetta työvoiman vapaasta liikkuvuudesta. Kannantotollaan hän halveksuu Sveitsiläisten demokraattisen kansanäänestyksen tulosta. Lisäksi Annika Lapintie asettuu kritiikittömästi tukemaan oikeiston ja työnantajapiirien ajamaa työehtojen dumppausta halpatyövoimalla.

Käsittääkseni yhtenä keskeisenä tavoitteena Sveitsin kansanäänestyksessä käsitellyllä lakiesityksellä on turvata oman maan työntekijöiden työllisyys ja työ – ja palkkaehdot. Ammattiyhdistysaktiivin ja työntekijöiden edunvalvojan näkövinkkelistä tässä ei ole mitään väärää, päinvastoin. Tällaista isänmaallisuutta ja kotimaisen työn puolustamista me täällä Suomessakin kaipaamme.  Lapintien pyrkimystä leimata Sveitsiläisten kotimaisen työn puolustaminen vain oikeistopopulistien hankkeeksi pidän suorastaan törkeänä.

EU-alueelta ja sen ulkopuolelta tuleva halpatyövoima on Suomessa aiheuttanut merkittäviä ongelmia. Pääkaupunkiseudulta taitaa olla vaikea löytää rakennustyömaata jossa käytetään pääasiassa suomen kieltä. Samaan aikaan pelkästään rakennusliiton työttömyyskassa maksaa ansiopäivärahaa yli kymmenelle tuhannelle jäsenelleen. Ulkomainen halpatyövoima paitsi lisää suomalaisten työttömyyttä, aiheuttaa myös paineita palkkatason alentamiseen ja tarjoaa lisää mahdollisuuksia harmaan talouden pyörittämiseen.

Olen monta kertaa ihmetellyt miksi Suomessa ei ole pystytty tätä halpatyövoiman virtaa patoamaan. Toivon hartaasti että suomalaisessa vasemmistoliikkeessä Lapintien esittämiä ajatuksia ei kannateta laajemmin. Vasemmiston ja työväenliikkeen perustehtävä on puolustaa suomalaista työtä, työntekijää ja työ – ja palkkaehtoja. Vaikka se sitten vaatisi työvoiman vapaan liikkuvuuden rajoittamista rikkomalla oikeiston EU:lle määrittelemiä arvoja.

Erno Välimäki
Vasemmistoliiton eurovaaliehdokas
Pääluottamusmies, Cupori Oy, Pori
Metallityöväen liiton hallituksen jäsen

Palkkojen leikkaus olisi katastrofi

Virallisia vaalikuvianiRaumalainen kansanedustaja Sauli Ahvenjärvi (Kd.) esitti blogikirjoituksessaan 31.1. yleistä 5% palkka-alea. Sisäisellä devalvaatiolla korjattaisiin valtiontalouden alamäkeä. Ahvenjärven tilanneanalyysi on virheellinen ja lääke väärä, tällä ehdotuksella sammutetaan tulipaloa bensakanisterilla. Esityksen kaltaista kiristämispolitiikkaa on oikeiston johdolla runnottu läpi Euroopan viimeisimmän pankkikriisin jälkeen. Lopputuloksena ympäri Eurooppaa nähdään romahtanut palvelusektorin kysyntä ja käsiin räjähtänyt nuorisotyöttömyys.

Kansanedustaja Ahvenjärvi ei ilmeisesti ole vieläkään käsittänyt Suomen nykytilaan johtaneita syitä. Elektroniikka – ja metsäteollisuuden tuomien vientitulojen romahtaminen ei juurikaan johdu suomalaisen työn hinnasta. Syinä on ollut yksittäisen yrityksen eli Nokian virheelliset liiketoimintaratkaisut sekä metsäteollisuudessa maailmanlaajuinen ylikapasiteetti ja markkinoiden painopisteen siirtyminen pois Euroopasta. Lisäksi Suomen teollisuuden keskittyminen investointituotteiden valmistukseen tekee vientiteollisuudestamme, metalliteollisuus etunenässä, erittäin suhdanneherkän. Ruotsin ja Saksan metalliteollisuus kykenee merkittävästi Suomea enemmän tuottamaan omia tuotteita suoraan kuluttajille ja yrityselämälle. Tämän johdosta näiden maiden teollisuus on selvinnyt maailmanlaajuisesta investointilamasta Suomea paremmin.

Saksan ”talousihme” nostetaan jatkuvasti esiin malliesimerkkinä sisäisen devalvaation autuudesta. Saksan työelämän rakenteellisten uudistusten seurauksena miljoonat pienipalkkaiset työntekijät joutuvat turvautumaan yhteiskunnan apuun toimeentulonsa turvatakseen. Eikä se Saksankaan velkaantumiskehitys mitenkään ruusuista ole ollut. Tämän työehtojen polkemislinjan Saksalaiset itsekin ovat todenneet epäonnistuneen. Tästä esimerkkinä Saksa on ottamassa käyttöön yleisen, lakisääteisen minimipalkan.

Toivonkin Sauli Ahvenjärven hengenheimolaisineen lopettavan tuomiopäivän pasuunaan puhaltelun. Suomalainen työ on edelleen kilpailukykyistä, koulujärjestelmämme tuottaa laadukasta osaamista ja yhteiskuntamme perusrakenteet tukevat tuottavaa tekemistä. Paniikkinappulan paineluun ei ole aihetta eikä Suomen sisämarkkinoita ja palvelusektoria pidä tuhota leikkaamalla palkansaajien ostovoimaa.

Erno Välimäki
Pääluottamusmies, Cupori Oy, Pori
Metalliliiton hallituksen jäsen