Valtuustosopimuksella kädet kahleisiin?

(Kolumnini Satakunnan työssä 19.11.2012)

Kunnallisvaalien jälkeisen tavanomaisen luottamustehtävien paikkaväännön rinnalla Porissa on aloitettu valtuustoryhmien kesken kova työ yhteisen valtuustosopimuksen rakentamiseksi tulevalle valtuustokaudelle. Suurimman valtuustoryhmän kokoomuksen vetämässä neuvotteluprosessissa tarkoituksena on saada aikaan yhteinen näkemys ja tahtotila Porin kehittämisen haasteista tulevalla
nelivuotiskaudella.

Jo kunnallisvaalityön aikana jäin siihen käsitykseen, että perusajatukselle tämän valtuustosopimuksen tekemiseksi on melko laaja kannatus läpi puoluekentän. Vaaliehdokkaat puoluekantaan katsomatta olivat liikuttavan yksimielisiä siitä, että Porin nykyinen taloustilanne on kestämätön. Suurimpana yksittäisenä ongelmana on kaupungin negatiivinen kassavirta ja siitä johtuva lainamäärän paisuminen.

Nykyisellä tahdilla Pori täyttää lähivuosina useita kriisikunnan kriteereitä. Ensimmäiset mittarit menevät virkamiesten arvion mukaan punaiselle vuoden 2013 aikana ja vuoteen 2017 mennessä useimpien mittarien mukaan Pori on kriisikunta. On selvää että laivan suuntaa pitää muuttaa ennen kuin keula on kivillä.

Suurimpana ongelmana kassavirran suhteen on ollut, ja tulee olemaan, se että hallintokuntien juoksevat
kulut tahtovat nousta nopeammin kuin kaupungille kertyvät verotulot. Tahti, jossa hallintokuntien kulut
kasvavat vuositasolla neljän prosentin luokkaa, on pitkällä tähtäimellä kestämätön. Ei ole realistista odottaa
että perusturva, erikoissairaanhoito tai koulutoimi pystyvät kokonaan jäädyttämään kulujensa kasvua.
Muilla hallintokunnilla tämä saattaa olla edessä.

Pitkän tähtäimen ratkaisu on ennaltaehkäisy

Porin Vasemmistoliitto linjasi omia lähtökohtiaan valtuustosopimukseen vastaamalla kokoomuksen
toimittamaan pitkään kysymyspatteriin liittyen valtuustosopimuksen valmisteluun. Peruslinjana meillä oli
se, että tunnustamme tarpeen saada Porin lainanotto ja negatiivinen kassavirta kuriin. Näemme kuitenkin
asian niin, että tilannetta ei voi lähteä korjaamaan peruspalveluiden heikennyksillä tai harkitsemattomilla
yksityistämisillä, näiden taloudellinen vaikutus on näkemyksemme mukaan pitkällä tähtäimellä
negatiivinen.

Tärkeimmäksi työkaluksi taloustilanteen korjaamisessa Vasemmistoliitto nostaa Porissa esiin
ennaltaehkäisevään toimintaan panostamisen. Ennaltaehkäisyyn on laitettava panoksia niin
terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa kuin vaikkapa työllistämisessäkin. Terveydenhuollossa
laadukkaiden kotipalvelujen ja perusterveydenhuollon turvaamisella vähennämme tarvetta kalliiseen
erikoissairaanhoitoon ja laitospaikkoihin. Sosiaalitoimen työllä pystymme vähentämään perhekriiseihin ja
syrjäytymiseen liittyviä ongelmia.

Työllistämisessä Vasemmistoliiton näkemyksen mukaan on erityistä huomiota kiinnitettävä
Porin elinkeinopolitiikan vaikuttavuuden parantamiseen. Lisäksi nuorten yhteiskuntatakuu ja
pitkäaikaistyöttömyyttä vähentävä kuntakokeilu ovat asioita jotka Porissa on vietävä mallikkaasti läpi.
Näihin ennaltaehkäiseviin toimiin panostaminen auttaa näkemyksemme mukaan tulevaisuudessa
merkittävästi Porin talouden epätasapainon korjaamista. Talous on saatettava tasapainoon pitkäjänteisesti,
kestävästi ja inhimillisesti.

Erno Välimäki

Pääluottamusmies, Cupori Oy
Vasemmistoliiton Porin kunnallisjärjestön puheenjohtaja.